> > >. 
10-02-2012, 04:26 PM   : 233
~ ~
 
    
 
   : 133
   :
   :
   :

: ڠڷ ڷ ۆڤڪږ ڼ ڷڼښ..ڷږ+ڼڼ..!*

 

 

...^^

 

 

 
15-07-2012, 01:33 PM   : 234
????s??????
~ ~
 
  ????s?????? 
 
   : 100
   :
   :
   :

Suae 198 : ?? ? ???? ? ???..??+??..!*

 

 "

㿿

""

. ' 60'
/ ?

^^

 

 

 
15-07-2012, 01:40 PM   : 235
????s??????
~ ~
 
  ????s?????? 
 
   : 100
   :
   :
   :

Suae 62 : ?? ? ???? ? ???..??+??..!*

 

 

{ 61 . . }

: . .

: . .

. . >> . . . .

: . .

. .

: . .

. .

: . .

: ..

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

. .

: . .

: . .

: . .

9 . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: >> . .

: . .

: >> . .

. .

: . .

: . .

: . .

: . .

. .

. .

: .. . .

. .

: . . . . . .

: . . . .

: . . . . . .

: . .

. .

: !. .

: . .

. .

: >> . .

: . .

: . .

. .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

[ ]

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

......... >> . .

: . .

: . .

: . .

: . .

: . .

. .

: . .

: . .

: . .

. .

{ !. . !. . !. . =] . . }

 

 

 
15-07-2012, 01:48 PM   : 236
????s??????
~ ~
 
  ????s?????? 
 
   : 100
   :
   :
   :

: ڠڷ ڷ ۆڤڪږ ڼ ڷڼښ..ڷږ+ڼڼ..!*

 

 

{ 62 .. }

: !..

: ..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

: ..! hai .. how are you .. what do you want to eat

: ..

: I want mac chicken ..

: me to ..

: and i want sezer sld ..

: ..

: i want mac spicy chicken ..

: me to ..

: only this ..

: yes ..

" " ..

..

..

..

..

: ..

: !..

: ..

: ..

: ..

..

..

: ..

: !..

: ..

..

..

: ..

..

: ..

: ..

: ..

..

..

: ..

..

: ..

..

: ..

: ..

..

" "..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

[ ]

: ..

>> ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

[ ]

: ..

: ..

:

..

: ..

,,,,,,,,,

: ..

: ..

: ..

..

..

: ..

: ..

: ..

: !..

: ..

: ..

: !..

: !..

: ..

..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

: ..

: !..

: ..

..

: ..

..

: ..

..

..

: !..

: ..

: !..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

..

{ !.. !.. =] .. }

 

 

 
15-07-2012, 01:52 PM   : 237
????s??????
~ ~
 
  ????s?????? 
 
   : 100
   :
   :
   :

: ڠڷ ڷ ۆڤڪږ ڼ ڷڼښ..ڷږ+ڼڼ..!*

 

 

{ 63 .. }

[ ]

: ..

: ..

..

: ..

..

: ..

: !..

: ..

: ..

: ..

..

..

[ .. ]

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: !..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

..

[ ]

: ..

: ..

: ..

: ..

[ ]

: .. >> .. ..

: ..

: ..

: !..

: ..

..

: ..

: ..

: >> ..

:..

: ..

..

..

: ..

: ..

..

{ !.. !.. !.. =] .. }

 

 

 
15-07-2012, 01:56 PM   : 238
????s??????
~ ~
 
  ????s?????? 
 
   : 100
   :
   :
   :

: ڠڷ ڷ ۆڤڪږ ڼ ڷڼښ..ڷږ+ڼڼ..!*

 

 

{ 64 .. }

[ ]

: !..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

[ ]

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: >> ..

: ..

: ..

..

[ ]

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..: ..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

..

..

: ..

: ..

[ ]

..

..

..

: ..

: ..

..

..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

: ..

{ !.. !.. =] .. }

 

 

 
15-07-2012, 02:04 PM   : 239
????s??????
~ ~
 
  ????s?????? 
 
   : 100
   :
   :
   :

: ڠڷ ڷ ۆڤڪږ ڼ ڷڼښ..ڷږ+ڼڼ..!*

 

 

_ ^^

?? ^^

 

 

 

()

« | »

: 1 ( 0 1)
 ڷڷ ڼۆڼ ڼ ڷ - - - > ڷﮯ 11 23-06-2011 01:40 PM
(( ڼ ڷٺ ڼ ڼڪڼ ڷڷ ۈڪ ۈډڪ .. [ڤڒ] )) εзĴή8ăłĩāђεз 0 23-05-2010 11:20 PM
ٵڼٺ ڥې ډڼېڪ ڷې ۈڼ ́ې ڷڨڷ ښې*мşή тόρίcs мs.кαтσσмαн MSN 8 22-12-2009 04:36 PM
ڼڊ פښښ ڠږ ڼ ڪڷ ڷڼښ..pic.. ̘јəτɑιϻɘ ˌ ʹ MSN 12 09-10-2009 08:19 PM
ۆڤ ڪۆڪ ڷږ ڼۆږ ڷ ڤڊڼ..!* ̘јəτɑιϻɘ ˌ ʹ 8 02-08-2009 12:23 AM

04:10 PM.

- - - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd